Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

วันหยุดนักขัตฤกษ์ของธนาคาร

วันที่ ประเทศ เงินตรา เหตุการณ์
มกราคม
1 มกราคม
 • ออสเตรเลีย
 • แคนาดา
 • ยูโรโซน
 • ญี่ปุ่น
 • นิวซีแลนด์
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • AUD
 • CAD
 • EUR
 • JPY
 • NZD
 • CHF
 • GBP
 • USD
วันปีใหม่
2 มกราคม
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • CHF
วันนักบุญเบอร์โทล
6 มกราคม
 • เยอรมนี
 • EUR
วันอีพิฟานี
9 มกราคม
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันฉลองบรรลุนิติภาวะ
16 มกราคม
 • สหรัฐอเมริกา
 • USD
วันมาร์ติน ลูเทอร์ คิง
26 มกราคม
 • ออสเตรเลีย
 • AUD
วันชาติออสเตรเลีย
กุมภาพันธ์
6 กุมภาพันธ์
 • นิวซีแลนด์
 • NZD
วันไวทังกิ
11 กุมภาพันธ์
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันระลึกการตั้งประเทศ
20 กุมภาพันธ์
 • สหรัฐอเมริกา
 • USD
วันประธานาธิบดี
มีนาคม
20 มีนาคม
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันวสันตวิษุวัต
เมษายน
14 เมษายน
 • ออสเตรเลีย
 • แคนาดา
 • ยูโรโซน
 • นิวซีแลนด์
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • AUD
 • CAD
 • EUR
 • NZD
 • CHF
 • GBP
 • USD
วันศุกร์ประเสริฐ
17 เมษายน
 • ออสเตรเลีย
 • แคนาดา
 • ยูโรโซน
 • นิวซีแลนด์
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • AUD
 • CAD
 • EUR
 • NZD
 • CHF
 • GBP
 • USD
วันอีสเตอร์
25 เมษายน
 • ออสเตรเลีย
 • นิวซีแลนด์
 • AUD
 • NZD
วันแอนแซคเดย์
29 เมษายน
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันเกิดจักรพรรดิโชวะ
พฤษภาคม
1 พฤษภาคม
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • อิตาลี
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • EUR
 • EUR
 • EUR
 • CHF
วันแรงงาน
1 พฤษภาคม
 • สหราชอาณาจักร
 • GBP
วันหยุดธนาคารต้นเดือนพฤษภาคม
3 พฤษภาคม
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันรัฐธรรมนูญ
4 พฤษภาคม
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันสีเขียว
5 พฤษภาคม
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันเด็ก
6 พฤษภาคม
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันนักขัตฤกษ์
8 พฤษภาคม
 • ฝรั่งเศส
 • EUR
วันแห่งชัยชนะสงคราม
22 พฤษภาคม
 • แคนาดา
 • CAD
วันราชินีวิคตอเรีย
25 พฤษภาคม
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • EUR
 • EUR
 • CHF
วันแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์
29 พฤษภาคม
 • สหรัฐอเมริกา
 • USD
วันระลึกถึงทหารผ่านศึก
29 พฤษภาคม
 • สหราชอาณาจักร
 • GBP
วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ
มิถุนายน
5 มิถุนายน
 • เยอรมนี
 • ฝรั่งเศส
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • EUR
 • EUR
 • CHF
วันเพ็นเทคอสต์
5 มิถุนายน
 • นิวซีแลนด์
 • NZD
วันเกิดพระราชินี
12 มิถุนายน
 • ออสเตรเลีย
 • AUD
วันเกิดพระราชินี
กรกฎาคม
1 กรกฎาคม
 • แคนาดา
 • CAD
วันชาติแคนาดา
4 กรกฎาคม
 • สหรัฐอเมริกา
 • USD
วันชาติสหรัฐอเมริกา
14 กรกฎาคม
 • ฝรั่งเศส
 • EUR
วันชาติฝรั่งเศส
17 กรกฎาคม
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันแห่งทะเล
สิงหาคม
1 สิงหาคม
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • CHF
วันชาติสวิตเซอร์แลนด์
7 สิงหาคม
 • แคนาดา
 • CAD
Civic Holiday
15 สิงหาคม
 • ฝรั่งเศส
 • EUR
วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
15 สิงหาคม
 • อิตาลี
 • EUR
วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
28 สิงหาคม
 • สหราชอาณาจักร
 • GBP
วันหยุดธนาคารช่วงฤดูร้อน
กันยายน
4 กันยายน
 • สหรัฐอเมริกา
 • แคนาดา
 • USD
 • CAD
วันแรงงาน
17 กันยายน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • CHF
วันหยุดถือศีล
18 กันยายน
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันผู้สูงอายุ
23 กันยายน
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันศารทวิษุวัต
ตุลาคม
2 ตุลาคม
 • ออสเตรเลีย
 • AUD
วันแรงงาน
3 ตุลาคม
 • เยอรมนี
 • EUR
วันเอกภาพเยอรมนี
9 ตุลาคม
 • สหรัฐอเมริกา
 • USD
วันโคลัมบัส
9 ตุลาคม
 • แคนาดา
 • CAD
วันขอบคุณพระเจ้า
9 ตุลาคม
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันแห่งกีฬา
23 ตุลาคม
 • นิวซีแลนด์
 • NZD
วันแรงงาน
พฤศจิกายน
1 พฤศจิกายน
 • ฝรั่งเศส
 • อิตาลี
 • EUR
 • EUR
วันนักบุญ
3 พฤศจิกายน
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันวัฒนธรรม
11 พฤศจิกายน
 • แคนาดา
 • CAD
วันรำลึกถึงทหารสงครามโลกครั้งที่1
11 พฤศจิกายน
 • สหรัฐอเมริกา
 • USD
วันทหารผ่านศึก
11 พฤศจิกายน
 • ฝรั่งเศส
 • EUR
วันทหารผ่านศึก
23 พฤศจิกายน
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันขอบคุณแรงงาน
23 พฤศจิกายน
 • สหรัฐอเมริกา
 • USD
วันขอบคุณพระเจ้า
24 พฤศจิกายน
 • สหรัฐอเมริกา
 • USD
วันหลังวันขอบคุณพระเจ้า
ธันวาคม
8 ธันวาคม
 • อิตาลี
 • EUR
วันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล
23 ธันวาคม
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันเกิดจักรพรรดิ
24 ธันวาคม
 • ออสเตรเลีย
 • แคนาดา
 • ยูโรโซน
 • นิวซีแลนดื
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • AUD
 • CAD
 • EUR
 • NZD
 • CHF
 • GBP
 • USD
วันคริสมาสอีฟ
25 ธันวาคม
 • ออสเตรเลีย
 • แคนาดา
 • ยูโรโซน
 • นิวซีแลนด์
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สหราชอาราจักร
 • สหรัฐอมริกา
 • AUD
 • CAD
 • EUR
 • NZD
 • CHF
 • GBP
 • USD
วันคริสมาส
26 ธันวาคม
 • ออสเตรเลีย
 • แคนาดา
 • เยอรมนี
 • นิวซีแลนด์
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • AUD
 • CAD
 • EUR
 • NZD
 • CHF
 • GBP
 • USD
วันเปิดกล่องของขวัญ
26 ธันวาคม
 • อิตาลี
 • EUR
วันนักบุญสตีเฟ่น
30 ธันวาคม
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
ปล่อยเทรดครึ่งวันตลาดหุ้นโอซากา
31 ธันวาคม
 • ญี่ปุ่น
 • JPY
วันหยุดธนาคาร
31 ธันวาคม
 • เยอรมนี
 • อิตาลี
 • ฝรั่งเศส
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สหราชอาราจักร
 • EUR
 • EUR
 • EUR
 • CHF
 • GBP
วันก่อนปีใหม่