ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกำลังจะเริ่มใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) กำลังทำการทดสอบระบบบล็อกเชนซึ่งจะส่งผลต่อการประมวลผล ของการชำระเงิน เป็นที่รู้กันว่า ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษมีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีกระจาย ข้อมูลรายการเดินบัญชี (DLT) กับกลไกการชำระเงินที่สำเร็จทันทีทีละรายการ (RTGS) ทั้งหมดนี้ก็เพื่อ ค้นหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถขยายบริการที่เป็นประโยชน์ได้

RTGS (Real-time gross settlement) เป็นระบบการโอนที่มีความพิเศษในด้านการโอนเงิน หรือ หลักทรัพย์จากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่งบนพื้นฐานของการโอนทีละรายการแบบเรียลไทม์ การโอนแบบเรียลไทม์ หมายถึง รายการชำระเงินจะได้รับการยืนยันทันทีหลังจากการดำเนินการ

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารกลางได้แนะนำโครงการ RTGS มีการถกเถียงกันว่าบริการใหม่นี้จะให้ “รูปแบบการชำระเงินในระดับที่หลากหลาย และมีความยืดหยุ่น” ธนาคารได้ประกาศถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาบริการการชำระเงินที่สามารถใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศอังกฤษไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีกระจายข้อมูลรายการเดินบัญชี (DLT) ทั้งหมดแต่พยายามที่จะรวมสองระบบนี้เข้าด้วยกัน

"แม้ว่าธนาคารได้มีการสรุปว่าเทคโนโลยีกระจายข้อมูลรายการเดินบัญชี (DLT) ยังไม่เสร็จสมบูรณ์พอที่จะใช้เป็นหลักสำหรับเป็น และ RTGS ในอนาคต สิ่งที่จะต้องทำก่อนก็คือ ต้องแน่ใจว่าเมื่อไหร่ DLT จะบุกเบิกในตลาดการเงินของอังกฤษอย่างแพร่หลาย" ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ กล่าว

ธนาคารกลางจะร่วมมือกันกับบริษัทต่าง ๆ เช่น บาทอน ซิสเท็ม (Baton Systems) เคลียร์เมทิกส์ เทคโนโลยีส์ จำกัด (Clearmatics Technologies Ltd) อาร์ทรี (R3) และโทเค็น (Token) ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ สัญญาที่จะรายงานผลของการทดสอบในปลายปีนี้

JustMarkets, 30/3/2561

บทความนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคล และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำเพื่อการลงทุน และ/หรือ เสนอ และ/หรือ ขอดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และ/หรือรับประกัน และ/หรือคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

เปิดบัญชี

รับการวิเคราะห์ฟรี

* จำเป็นต้องระบุ