The promotion has been finished, but you can always register, deposit your account and start trading with JustMarkets.

All available promotions can be found here.

Kunin ang dobleng oportunidad para sa trading
 • Contains from 8 to 15 characters
 • Contains at least one number (0-9)
 • Contains both lowercase and uppercase Latin letters
 • Contains at least one !#$&_()*+,'-./:;<=>?@[\]^{|}~ special characters
 • Contains at least three unique characters
Pano makuha
ang bonus?
 • Mag-deposito ng hindi bababa sa 100 USD

 • Markahan ang linya "Kunin ang Bonus sa Deposito" sa Deposit form

 • Piliin ang gustong sukat ng bonus

 • Basahin at tanggapin "Tuntunin ng deposit bonus"

 • I-click ang bonton na "Deposito"

Ang bonus otomatikong malalagay sa iyong account!
6 na dahilan para piliin
ang JustMarkets 100% bonus
 • Ang bawat depositong 100 USD ay maaaring ma-doble
 • Sa bawat kliyente, hanggang 20,000 USD bonus ang pwedeng makuha
 • Ang kita ay pwedeng i-withdraw kahit na kailan
 • Hindi makakansela ang bonus kapag nag-withdraw ng kita
 • Ang bonus ay maaaring makuha pagkatapos masunod ang mga tuntunin ng bonus
 • Ang mga deposito gamit ang kahit na anong payment method ay kasali sa promo
 • Sa Mini account, ang kliyente ay may pagkakataon makuha ang bonus at piliin ang halaga sa sumusunod na mga kondisyon:
  • 10%, 25%, 50%, 75%, o kaya 100% sa bawat deposito ng 100 USD at pataas.
  Sa Standard account, ang kliyente ay may pagkakataon makuha ang bonus at piliin ang halaga sa sumusunod na mga kondisyon:
  • 10%, 25%, 50%, 75%, o kaya 100% sa bawat deposito ng 100 USD at pataas.
  Ang halaga ng deposito ay hindi summed, ang bonus ay maaari lamang makuha sa isang deposito (Halimbawa, nag-deposit ang kliyente ng 50 USD at 50 USD, hindi ito itinuturing na 100 USD, kaya ang bonus ay hindi maibibigay). Ang deposito gamit ang kahit na anong payment system ng JustMarkets ay pwedeng sumali sa bonus program. Para malaman ang available na payment system, bisitahin ang page na ito.
 • Maaaring magkaroon ng Special Deposit Bonus rules sa ilang payment systems.
 • Ang account na may depositong mababa sa 100 USD ay hindi kasali sa promosyon.
 • Ang mga limitasyon sa pinakataas na halaga ng bonus na pwedeng makuha ay ang sumusunod:
  • 10 000 USD ang pinakamataas na halaga ng bonus na pwedeng makuha sa isang trading account;
  • 20 000 USD ang pinakamataas na halaga ng bonus na pwedeng makuha sa lahat ng trading accounts ng kliyente.
 • Para makuha ang bonus, kailangang markahan ng kliyente ang "Kunin ang Deposit Bonus" sa deposit form ng Back Office, piliin ang halaga ng bonus, basahin at tanggapin ang "Mga tuntunin ng Deposit Bonus" at i-click ang "Deposit" button.
 • Ang bonus ay hindi maaaring ilipat sa ibang account ng kliyente.
 • Ang bonus ay ilalagay sa trading account sa field na "Credit" at maaaring gamitin bilang dagdag na margin sa trading. Ang mga detalye ay nasa "Natanggap na bonuses" page sa Back Office ng kliyente.
 • Para ang bonus ay mailipat mula sa field ng "Credit" papuntang field ng "Balanse" at para ma-withdraw o kaya magamit para sa dagdag na trading, kailangang mag-trade na may total volume na:
  • < Bilang ng Lots > = < Halaga ng bonus > / 4 para sa Mini, Standard accounts.
 • Maaaring makuha ang bonus sa bawat deposito ng sum ng 100 USD at pataas, pero kailangang i-trade ang kinakailangang volume ( base sa clause 8) na sunud-sunod base sa order ng deposito.
 • Ang sumusunod na orders ay hindi kasama sa kalkulasyon ng traded volume:
  • orders na ang resulta ay mababa sa 3 pips;
  • orders na na-close bago makapag-deposito sa account para makasali sa bonus program.
 • Kita lamang gamit ang bonus ang pwedeng ma-withdraw hanggat ang required volume ay hindi pa na-trade. Para alisin ang mga restriksyon sa pag-withdraw ng nadeposit na pera na kasali sa promosyon, ang bonus ay dapat ma-kansela sa "Status" column ng "Natanggap na bonuses" page sa Back Office.
 • Kapag nakumpleto na ang mga kondisyon ng bonus na nakasaad sa clause 8 ng rules, ito ay otomatikong malilipat mula sa field "Credit" papuntang field "Balanse" sa loob ng 2 oras.
 • Mayroong hanggang 90 na araw para ma-trade ang kinakailangang volume mula sa sandaling nag-deposit sa account. Pagkatapos matapos ang nasabing period, kung ang kondisyon na nakasaad sa clause 8 ay hindi nasunod, ang bonus ay makakansela. Ang bonus ay pwede rin makansela bago matapos ang period kung ang pera sa trading account ng kliyenta ay: Equity ≤ Credit.
 • Kapag naabot na ang Margin Call level sa trading account, ang kliyente ay hindi makakatanggap ng abiso sa trading terminal.
 • Walang restriksyon sa bahaging kita ng partner mula sa trading accounts na kasali sa promosyon.
 • Ang kumpanya ay may karapatan na baguhin, i-update, o kanselahin ang pormosyon nang walang paunang abiso.