Dasar bayaran balik

Syarikat boleh membuat pengecualian dalam sesetengah kes apabila perlu bagi memulangkan pembayaran yang dibuat menggunakan kad kredit, tetapi hanya sekiranya Klien memberi sebab untuk melakukannya. Klien boleh menghantar permohonan pemulangan semula sekiranya perkhidmatan tidak diberikan atau tidak seperti yang digambarkan, perkhidmatan yang diterima tidak berfungsi dengan sewajarnya. Pemulangan semula boleh dibuat sekiranya deposit telah dimasukkan dalam akaun, tetapi perdagangan belum dibuat dan hanya dibuat menggunakan kad kredit yang telah digunakan untuk membuat deposit.

Bagi memulakan proses pemulangan, Klien hendaklah menghantar permohonan pembatalan melalui e-mel ke [email protected]. Permohonan pembatalan hendaklah sekurang-kurangnya mengandungi maklumat berikut, tetapi tidak terhad kepada:
 • nama penuh klien;
 • alamat tempat tinggal;
 • e-mel perhubungan dan nombor telefon;
 • nombor akaun perdagangan;
 • jumlah awal bayaran, tarikh bayaran, kaedah bayaran yang digunakan (cth. kad kredit/debit);
 • nombor pengenalan bayaran (jika ada);
 • sebab-sebab pembatalan yang tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di bawah.

semua maklumat dalam permohonan pembatalan yang dihantar ke Syarikat hendaklah serupa dengan maklumat asal yang dihantar dalam bayaran awal.

semua permohonan pembatalan yang diterima akan diuruskan oleh Syarikat dengan mengikut terma dan syarat berikut:
 • semua permohonan pembatalan hendaklah atas sebab-sebab yang betul dan boleh diterima, dan sebab-sebab itu hendaklah dinyatakan secara terperinci oleh Klien dalam permohonan pembatalan;
 • semua permohonan pembatalan hendaklah dihantar dalam masa 7 hari dari saat bayaran awal; Syarikat hendaklah memberitahu Klien sekiranya permohonan pembatalan tidak dapat diproses disebabkan skim kad atau peraturan institusi pembayaran;
 • semua permohonan pembatalan akan diproses dalam masa 2 hari perniagaan mengikut terma yang ditetapkan oleh Perjanjian Klien untuk tuntutan yang berkaitan dengan operasi bukan perdagangan atau lain; Syarikat akan memaklumkan Klien sekiranya masa tambahan diperlukan;
 • semua permohonan pembatalan hanya akan disemak sekiranya jumlah yang dipohon itu tidak melebihi jumlah bayaran awal serta margin percuma daripada akaun perdagangan;
 • sebarang caj yang ditolak oleh institusi pembayaran dan sebarang kerugian atau perbelanjaan yang dialami atau ditanggung oleh Syarikat disebabkan turun naik kadar pertukaran akan diperoleh semula daripada jumlah yang dipulangkan.