Temui bonus penyelamat 5% eksklusif di Malaysia!
Untuk klien Fasapay sahaja

Kini Fasapay adalah satu kaedah pembayaran yang disediakan untuk klien-klien di Malaysia. Disebabkan itu, JustMarkets menawarkan bonus eksklusif untuk klien di Malaysia berserta dengan Fasapay. Dapatkan peluang untuk melindungi akaun ada daripada tempoh penggunaan pinjaman dengan bonus penyelamat 5%.

3 langkah untuk mendapatkan bonus
 • Buka akaun NDD (Rescue bonus) dalam "Back Office" anda

 • Depositkan akaun anda dengan sekurang-kurangnya 100 USD menggunakan FasaPay

 • Dapatkan bonus penyelamat 5% dan teruskan berdagang dengan JustMarkets!

 • Hanya akaun NDD (Rescue bonus) yang didepositkan dengan pembayaran sekali bernilai sekurang-kurangnya 100 USD menggunakan FasaPay yang menyertai promosi. Sila ambil perhatian bahawa jumlah deposit tidak akan dijumlahkan. (Contohnya, klien mendepositkan 50 USD dan 50 USD, ini tidak akan dikira sebagai 100 USD dan bonus tidak akan dikreditkan). Akaun-akaun yang didepositkan menggunakan sistem pembayaran lain selain daripada FasaPay tidak akan mengambil bahagian.
 • Akaun yang didepositkan dengan jumlah kurang daripada 100 USD tidak akan mengambil bahagian dalam promosi ini.
 • Bonus hanya boleh diterima oleh satu akaun NDD (Rescue bonus) klien.
 • Bonus penyelamat hanya disediakan untuk klien-klien di Malaysia sahaja.
 • Untuk mendapatkan bonus, klien perlu menandakan "Dapatkan bonus deposit" dalam borang deposit "Back Office", pilih 5.00% (Bonus Penyelamat FasaPay) daripada senarai bonus, baca dan terima "Peraturan Bonus Penyelamat" dan klik butang "Deposit".
 • Jumlah maksimum bonus yang boleh diterima oleh klien adalah 500 USD.
 • Bonus akan dikreditkan ke dalam akaun perdagangan dalam ruang "Kredit", dana ini boleh digunakan sebagai margin tambahan dan boleh habis semasa berdagang.
 • Masa maksimum bonus boleh digunakan adalah 30 hari kalendar. Selepas tempoh yang dinyatakan, bonus akan dibatalkan secara automatik. Hanya sehingga penghujung tempoh ini keuntungan yang diterima dari dana bonus boleh dikeluarkan. Untuk membuang sekatan pengeluaran dana yang didepositkan, yang menyertai promosi, bonus perlu dibatalkan dalam ruangan "Status" di halaman "Bonus yang diterima" di "Back Office".
 • Syarikat berhak mengubah, mengemas kini atau membatalkan promosi ini tanpa sebarang pemberitahuan.
 • Tiada sekatan pada hasil perkongsian rakan kongsi daripada akaun perdagangan mereka yang menyertai promosi.
 • Promosi sah bermula dari 03/01/2017 sehingga 31/01/2017.
Buka akaun
 • Mengandungi 8 hingga 15 aksara
 • Mengandungi sekurang-kurangnya satu nombor (0-9)
 • Mengandungi kedua-dua huruf latin besar dan kecil
 • Mengandungi sekurang-kurangnya satu !#$&_()*+,'-./:;<=>?@[\]^{|}~ aksara khas
 • Mengandungi sekurang-kurangnya tiga aksara unik