AML Policy

Pelaburan Wang Haram ialah proses mengubah dana yang diterima daripada aktiviti-aktiviti haram (seperti penipuan, rasuah, keganasan, dll.) kepada dana atau pelaburan lain yang kelihatan sah untuk menyembunyikan atau memutarbelitkan sumber sebenar dana tersebut.

Proses pelaburan wang haram boleh dibahagikan kepada 3 peringkat berturut-turut:
 • Penempatan. Pada peringkat ini, dana ditukar kepada instrumen kewangan seperti cek, akaun bank dan pindahan wang atau boleh digunakan untuk membeli barangan berkualiti tinggi yang boleh dijual semula. Ia juga boleh didepositkan secara fizikal dalam bank dan institusi bukan bank (cth. pengurup mata wang). Untuk mengelakkan rasa curiga pada pihak syarikat, pengubah wang haram juga boleh membuat beberapa deposit, bukannya membuat deposit semua jumlah sekali; ini adalah bentuk penempatan yang dipanggil "smurfing".
 • Pelapisan. Dana dipindahkan ke akaun lain dan instrumen kewangan lain. Ia dilakukan untuk menyembunyikan asal dana dan mengganggu petunjuk entiti yang membuat pelbagai transaksi kewangan. Menggerakkan dana dan menukar bentuknya menjadikannya sukar untuk menjejak wang yang sedang dilaburkan.
 • Penyepaduan. Dana dikembalikan kepada kitaran seperti dana sah untuk pembelian barangan dan perkhidmatan.

Pengenalan

JustMarkets, seperti kebanyakan syarikat yang menyediakan perkhidmatan di pasaran kewangan, ia mematuhi prinsip-prinsip Antipelaburan Wang Haram dan menghalang secara aktif sebarang tindakan yang bertujuan atau memudahkan proses pengesahan dana yang diperoleh secara haram. Dasar AML bermaksud menghalang penggunaan perkhidmatan Syarikat oleh penjenayah untuk tujuan pelaburan wang haram, pembiayaan keganasan atau aktiviti-aktiviti jenayah lain.

Untuk tujuan ini, Syarikat telah memperkenalkan dasar yang ketat mengenai pengesanan, pencegahan dan memberi amaran kepada badan-badan berkaitan mengenai sebarang aktiviti yang mencurigakan.

Tambahan lagi, Syarikat tidak berhak untuk melaporkan Klien bahawa badan-badan penguatkuasaan undang-undang dimaklumkan tentang aktiviti mereka. Sistem elektronik yang rumit untuk mengenal pasti setiap Klien Syarikat dan pelaksanaan sejarah terperinci semua operasi juga telah diperkenalkan.

Untuk mencegah pelaburan wang haram, Syarikat tidak menerima mahupun membayar tunai dalam apa jua keadaan. Syarikat berhak untuk menahan sebarang operasi Klien yang boleh dianggap sebagai tidak sah atau mungkin berkaitan dengan pelaburan wang haram mengikut pendapat kakitangan.

Dasar mesti disampaikan kepada semua pekerja Syarikat yang menguruskan, memantau atau mengawal dalam apa jua cara transaksi pelanggan dan bertanggungjawab untuk menggunakan amalan, langkah-langkah, prosedur dan kawalan yang telah ditentukan di sini. Dasar ini juga diguna pakai kepada semua pegawai syarikat, kontraktor, ejen, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat. Semua unit perniagaan dalam Syarikat akan bekerjasama untuk mewujudkan usaha yang padu bagi memerangi pelaburan wang haram.

Kesesuaian, kecekapan dan kecukupan Dasar ini adalah subjek Audit Dalaman bebas.

Prosedur Syarikat

Syarikat akan memastikan yang ia berurusan dengan orang sebenar atau entiti sah. Syarikat juga melaksanakan semua langkah yang diperlukan mengikut undang-undang dan peraturan berkenaan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa monetari. Dasar AML sedang dipenuhi dalam Syarikat melalui perkara berikut:
 • Dasar Kenali Pelanggan Anda dan Usaha Wajar;
 • Memantau Aktiviti Klien;
 • Penyimpanan Rekod.

Syarikat menilai risiko yang dihadapinya berdasarkan sifat pelanggan, tingkah laku pelanggan, komunikasi awal pelanggan dengan Syarikat, serta risiko berdasarkan perkhidmatan dan keselamatan Syarikat.

Kenali Pelanggan Anda dan Usaha Wajar

Disebabkan komitmen Syarikat kepada dasar AML dan KYC, setiap Klien Syarikat mesti melengkapkan proses pengesahan. Sebelum Syarikat memulakan sebarang kerjasama dengan Klien, Syarikat akan memastikan bahawa bukti memuaskan telah dikemukakan atau langkah-langkah lain sudah diambil yang akan mengemukakan bukti memuaskan tentang identiti mana-mana pelanggan atau pihak lawan. Syarikat juga menggunakan penelitian untuk Klien yang merupakan penduduk negara-negara yang dikenal pasti oleh sumber-sumber dipercayai sebagai negara yang mempunyai standard AML yang tidak mencukupi atau boleh menimbulkan risiko jenayah dan rasuah yang tinggi dan kepada pemilik benefisial yang tinggal di negara-negara tersebut dan dana sesiapa yang diperoleh dari negara-negara sedemikian.

Klien Individu

Setiap Klien memberi maklumat peribadi semasa proses pendaftaran, khususnya: nama penuh, tarikh, tempat lahir, alamat tempat tinggal, alamat perniagaan, nombor telefon dan kod bandar.

Klien Individu menghantar dokumen-dokumen berikut (jika dokumen tersebut ditulis dalam aksara bukan Latin, untuk mengelakkan sebarang kelewatan dalam proses pengesahan, ia perlu untuk menyediakan terjemahan dokumen tersebut dalam bahasa Inggeris yang telah disahkan) disebabkan keperluan KYC dan untuk mengesahkan maklumat yang dinyatakan:

Identiti hendaklah disahkan oleh:
 • Pasport Sah; atau
 • Kad ID Negara; atau
 • Lesen memandu semasa dengan gambar; atau
 • Sebarang dokumen pengesahan lain yang dikeluarkan kerajaan.

Dokumen-dokumen yang dinyatakan mesti mengandungi: nama penuh, tarikh lahir, gambar, dan kewarganegaraan pelanggan, dan juga apabila berkenaan: pengesahan kesahihan dokumen (tarikh dikeluarkan dan/atau tamat tempoh) dan tandatangan pemegang.

Dokumen yang dinyatakan mestilah sah untuk tempoh masa sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh pengisian.

Untuk tujuan peruntukan yang berkaitan dengan prosedur pengenalpastian dan keperluan CDD, bukti identiti adalah memuaskan sekiranya:
 • ia munasabah untuk menentukan bahawa pelanggan itu adalah individu yang dia katakan; dan,
 • individu yang memeriksa bukti itu yakin, selaras dengan prosedur-prosedur yang diikut di bawah undang-undang dan peraturan, bahawa pelanggan itu adalah individu yang dia katakan.
Alamat tempat tinggal semasa akan disahkan oleh satu daripada perkara berikut:
 • Bil utiliti terkini; atau
 • Penyata bank; atau
 • Penyata kad kredit (bulanan); atau
 • Nombor pengenalan cukai, nombor Keselamatan Sosial atau Khidmat Kerajaan dan nombor Sistem Insurans.

Bil utiliti, penyata bank dan penyata kad kredit hendaklah tidak lebih daripada 3 bulan dari tarikh ia diisi. Manakala salinan nombor pengenalan cukai pelanggan, nombor Keselamatan Sosial atau Khidmat Kerajaan dan nombor Sistem Insurans hendaklah disiarkan di negara asal atas permintaan Syarikat.

Apabila pensijilan diperlukan, dokumen-dokumen mesti disahkan oleh salah seorang yang berikut:
 • hakim;
 • majistret;
 • notari awam;
 • peguam bela;
 • peguam cara;
 • pendakwa; atau
 • pesuruhjaya sumpah.

Kedua-dua bahagian dokumen yang dihantar diperlukan apabila berkenaan (sebagai contoh, ID atau Lesen Memandu). Imej dokumen mestilah berwarna, gambar dengan resolusi tinggi, atau salinan imbasan tanpa kekaburan, pantulan cahaya atau bayang-bayang. Keempat-empat sudut dokumen hendaklah kelihatan. Semua maklumat mesti boleh dibaca dengan jelas, bebas daripada sebarang tera air, dll.

Bagi setiap akaun, Syarikat juga akan membuat usaha wajar, sebelum penyelesaian transaksi awal untuk mendapatkan maklumat berikut setakat yang digunakan untuk akaun:
 • Pekerjaan pelanggan;
 • Objektif pelaburan pelanggan dan maklumat berkaitan lain berkenaan situasi dan keperluan kewangan pelanggan;
 • Pendapatan tahunan, Aset atau nilai bersih.

Klien Korporat

Sekiranya syarikat pemohon disenaraikan pada bursa saham yang diiktiraf atau diluluskan atau apabila terdapat bukti bebas yang menunjukkan bahawa pemohon ialah anak syarikat milik penuh atau anak syarikat di bawah kawalan syarikat tersebut, biasanya tiada langkah lanjut yang diperlukan untuk mengesahkan identiti.

Sekiranya Syarikat tidak disebut harga, dan tiada pengarah atau pemegang saham utama yang mempunyai akaun dengan Syarikat, pegawai tersebut menyediakan dokumen-dokumen berikut disebabkan keperluan KYC:
 • Salinan Sijil Pendaftaran/Sijil Perbadanan;
 • Salinan Memorandum dan Artikel Persatuan, Perjanjian Perkongsian atau yang serupa, mengikut kesesuaian;
 • Salinan Undang-undang dan Helaian Maklumat Umum terkini yang menyenaraikan nama-nama pengarah/rakan kongsi dan pemegang saham utama, dan lesen-lesen sekunder;
 • Ekstrak daripada Pendaftar Komersial, atau dokumen sepadan, membuktikan pendaftaran tindakan korporat dan pindaan serta keadaan semasa individu sah seperti Sijil Kedudukan Baik;
 • Salinan Sijil Penyandang yang dikeluarkan tidak lebih daripada 3 bulan dari tarikh ia diisi;
 • Maklumat tentang BO syarikat daripada sumber bebas dan boleh dipercayai;
 • Dokumen KYC semua Pengarah, Pemegang Saham, BO’d dan Pegawai individu sah apabila berkenaan;
 • Resolusi Lembaga Pengarah yang sesuai dan borang permohonan yang telah ditandatangani atau pembukaan akaun, mengenal pasti penandatangan yang diberi kuasa atau pegawai-pegawai utama perbadanan yang diberi kuasa untuk membuka akaun, berdagang serta tandatangan pihak berkuasa dan spesimen mereka;
 • Bukti alamat berdaftar dan tempat sebenar perniagaan bagi individu yang sah;
 • Penyata Kewangan Terkini yang Sudah Diaudit;
 • Apabila berkenaan, Syarikat juga mungkin memerlukan maklumat tambahan tentang sifat perniagaan pelanggan, seperti keterangan dan sifat perniagaan (termasuk tarikh mula perniagaan, produk atau perkhidmatan yang diberikan dan tempat perniagaan utama).

Prosedur ini dilakukan untuk mewujudkan identiti Klien dan membantu Syarikat mengetahui/memahami Klien dan urusan kewangan mereka untuk dapat memberikan perkhidmatan perdagangan dalam talian yang terbaik.

Peruntukan Tambahan

Jika, semasa perhubungan perniagaan, pelanggan gagal atau enggan untuk menghantar, dalam rangka masa yang munasabah, data dan maklumat pengesahan yang diperlukan, Syarikat akan menamatkan perhubungan perniagaan dan menutup semua akaun pelanggan.

Usaha Wajar pelanggan berkenaan Klien Individu dan Klien Korporat hendaklah dikemas kini dan/atau dipinda secepat mungkin selepas sebarang perubahan berlaku. Ini diguna pakai kepada pertukaran alamat tempat tinggal atau perniagaan, kad pengenalan baharu, pasport baharu, maklumat perniagaan tambahan, sekuriti/usaha baharu perniagaan dan yang serupa. Untuk sebarang perubahan maklumat sebelum tempoh yang dikatakan, Syarikat meminta surat atau dokumen berkaitan perubahan yang dibuat.

Memantau Aktiviti Klien

Selain daripada mengumpulkan maklumat daripada Klien, Syarikat terus memantau aktiviti setiap Klien untuk mengenal pasti dan mencegah sebarang transaksi yang mencurigakan. Transaksi yang mencurigakan diketahui sebagai transaksi yang tidak konsisten dengan perniagaan sah Klien atau sejarah transaksi biasa Klien yang diketahui daripada pemantauan aktiviti Klien. Syarikat telah melaksanakan satu sistem pemantauan transaksi yang dinamakan (kedua-duanya automatik, jika perlu, manual) untuk mengelak penjenayah daripada menggunakan perkhidmatan Syarikat.

Syarikat berhak untuk menggantung sebarang operasi klien, mengikut pendapat kakitangan, boleh dianggap sebagai tidak sah atau mungkin berkaitan dengan pelaburan wang haram.

Pemantauan akaun dan transaksi pelanggan yang berterusan adalah elemen penting dalam mengawal risiko Pelaburan wang haram dengan berkesan.

Keperluan Deposit dan Pengeluaran

Semua operasi Klien untuk membuat deposit dan pengeluaran mempunyai keperluan-keperluan berikut:
 • dalam kes pindahan bank atau pindahan dari kad bank, nama yang dinyatakan semasa pendaftaran mesti sepadan dengan nama pemilik akaun/kad bank. Mengeluarkan dana daripada akaun melalui pindahan bank hanya boleh dalam bank yang sama dan akaun sama yang anda gunakan untuk membuat deposit;
 • sekiranya sistem pembayaran elektronik digunakan, mengeluarkan dana daripada akaun bank hanya boleh dibuat pada sistem dan akaun yang digunakan untuk membuat deposit;
 • jika akaun telah dikreditkan dalam cara yang tidak boleh digunakan untuk membuat pengeluaran dana, dana tersebut boleh dikeluarkan ke akaun bank klien atau mana-mana cara lain boleh digunakan, seperti yang dipersetujui dengan Syarikat, di mana Syarikat boleh membuktikan identiti pemegang akaun;
 • Jika akaun telah dikreditkan dengan dana melalui pelbagai sistem pembayaran, pengeluaran dana hendaklah dibuat mengikut asas prorata yang sepadan dengan saiz setiap deposit. Sebarang keuntungan yang diperoleh boleh dipindahkan ke mana-mana akaun tempat deposit diterima jika pemindahan boleh dilakukan;
 • tiada deposit dan pengeluaran ke akaun bank, kad bank, wang elektronik atau apa-apa jenis akaun pembayaran pihak ketiga yang dibenarkan.

Penyimpanan Rekod

Rekod akan disimpan untuk semua dokumen yang diperoleh untuk tujuan pengenalpastian pelanggan (keperluan dasar KYC) dan semua data setiap transaksi, serta maklumat lain yang berkaitan dengan ML, di bawah undang-undang/peraturan AML.

Tempoh penahanan dokumen berikut akan diikut:
 • Semua dokumen dalam membuka akaun pelanggan dan rekod semua transaksi mereka, terutamanya rekod pengenalan pelanggan hendaklah dikekalkan dan disimpan dengan selamat selama tujuh (7) tahun dari tarikh transaksi;
 • Berkenaan dengan akaun-akaun yang ditutup, rekod-rekod pengenalan pelanggan, fail akaun dan surat-menyurat perniagaan hendaklah dikekalkan dan disimpan dengan selamat selama sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun dari tarikh ia ditutup.