1. خانه
  2. >
  3. سوالات متداول
  4. >
  5. اغلب چه زمانی کمیسیون IB اعتبار می یابد و قابل برداشت است؟

اغلب چه زمانی کمیسیون IB اعتبار می یابد و قابل برداشت است؟

کمیسیون IB هر ساعت اعتبار می یابد و می تواند در هر زمان برداشت شود. همچنین هیچ محدودیتی در مجموع وجوهی که می توانید برداشت کنید وجود ندارد.