1. خانه
  2. >
  3. سوالات متداول
  4. >
  5. آیا می توانم با استفاده از یک حساب شخص ثالث واریز / برداشت انجام بدهم؟

آیا می توانم با استفاده از یک حساب شخص ثالث واریز / برداشت انجام بدهم؟

خیر. از آنجا که شرکت سیاست AML را دنبال می کند، واریز و برداشت با استفاده از حساب شخص ثالث ممنوع است.