تخفیف ها

شرکت JustMarkets از حرکت نایستاده و مرتبا برای ارائه طیف گسترده ای از فرصت ها و خدمات شایسته به مشتریان و شرکا در حال توسعه است. حالا شرکای ما میتوانند تحت الگوی تخفیف نوآورانه با مشتریان جذب شده کار کنند.

آن چگونه کار میکند ؟

شرکا مشتریان جدید را برای شرکت JustMarkets جذب میکنند، از حجم معاملات انجام شده سهم درامد کسب میکنند و بخشی از درامدشان را به مشتریان جذب شده بر میگردانند. مبلغی که بازپرداخت میشود تخفیف یا ریبیت نامیده میشود.

Rebate model

برتری های شراکت تحت الگوی تخفیف :

  • پردازش پرداخت کاملا خودکار است (پرداخت ها روزی یکبار انجام میشود)؛
  • سطح تخفیف میتواند توسط شرکا تنظیم شود؛
  • فرصت برای تنظیم هم سطح تخفیف عمومی برای همه حساب های مشتریان جذب شده و هم سطح تخفیف خاص برای یک حساب مخصوص؛
  • عملکردی بهینه شده برای کار تحت الگوی تخفیف در Back Office؛
  • هم مشتریان ثبت شده و هم جدید میتوانند تحت الگوی تخفیف کار کنند.

آیا میخواهید تحت الگوی تخفیف کار کنید؟ همین حالا با ما از طریق [email protected] ارتباط برقرار کنید!