برنامه CPA

تا بدست بیاورید 1500USD بر هر مشتری!

امروز به شریک CPA تبدیل شوید!

حالا بپیوندید

ما برنامه JustMarkets CPA را برای سطح بعدی موفقیت شما درست کرده ایم. چه شما یک خریدار رسانه باشید، چه بازاریاب ایمیل، بلاگر یا کاربر شبکه های افیلییت فعال باشید، ما به شما طیف گسترده ای از فوایدی میدهیم که بتوانید با نیازهای خود شخصی سازی کنید.

بیایید سریعا به
امتیاز. اعداد
بیایید سریعا به امتیاز. اعداد
 • سفارشی سازی شده
  شرایط

 • اختصاصی
  مدیر افیلییت

 • پیشرفته
  ابزار بازاریابی

 • شفاف
  آمار گزارش

 • CPA برای هر
  مقدار واریز

 • بیش از 20 گزینه به
  برداشت پول شما

تنها بپذیرید – شما لیاقت چیزی به اندازه برنامه JustMarkets CPA را دارید.

فقط به ما بپیوندید