واریز بدون کمیسیون
JustMarkets تمامی هزینه هایی که در حین واریز متحمل میشوید را پوشش میدهد.
الان واریز کنید!
واریز بدون کمیسیون
از بیش از 10 گزینه پرداختی
امنیت منابع مالی مشتری
منابع مالی شما وقتی که شما با JustMarkets معامله میکنید کاملا در امنیت میباشند
  • حفاظت انتقال دیتا

  • محافظت از بالانس منفی

  • استاندارد امنیت بین المللی

  • سرورهای سیستم چند سطحی

  • محافظت ذخیره سازی دیتا

هر مشتری باید از اینکه منابع مالی و اطلاعات شخصی با امنتیت بالا در حالی که با شرکت ما کار میکند ، نگه داشته میشوند مطئمئن باشد.