اخبار ما

تریدهای فصل جدید از 31 مارس 2024

 – 2024/03/28

مشتریان عزیز

با توجه به تغییر ساعت در اروپا (در 31 مارس 2024)، برنامه معاملات تغییر خواهد کرد.د.
تمام تغییرات در زمان های معاملاتی زیر ارائه شده است:

Instrument از 31.03.2024 (زمان سرور GMT+3)
دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
FX 00:02 - 00:00 00:00 - 00:00 00:00 - 23:59
Metals 01:02 - 23:58 01:01 - 23:58
US Shares 16:35 - 22:59
BRENT 03:02 - 23:59
WTI, XNGUSD 01:02 - 23:59
Indices (except ES35) 01:02 - 23:59

ساعات بازار فارکس و جلسات معاملات اینجا ذکر شده است.
لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر. بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.
با احترام
JustMarkets تیم