اخبار ما

اهرم HMR برای انتشار اخبار تغییر کرد.

 – 2024/02/15
مشتریان عزیز!
ما می خواهیم به شما اطلاع دهیم که اهرم HMR را برای دوره انتشار اخبار تغییر داده ایم. مقدار اهرم HMR قبلی 500 بود، اکنون مقدار اهرم HMR برابر با 200 است.
تغییرات بر دارایی های زیر تأثیر گذاشت:
  • اصلی های Forex ، فرعی های Forex;
  • XAUUSD, XAGUSD;
  • US30, US500, US100.
اهرم های جدید 10 دقیقه قبل از اخبار و 5 دقیقه بعد از اخبار اعمال می شود. قبلا این بازه زمانی 5 دقیقه بود.
ما همچنین اهرم HMR را برای داراییهای 30، 500 و 100 آمریکا در دوره رولوورز و آخر هفتهها و تعطیلات رسمی تغییر دادیم. مقدار اهرم HMR قبلی 250 بود، اکنون مقدار اهرم HMR برای این موارد 200 است.
شما می توانید اطلاعات کامل در مورد اهرم های HMR را در اینجا بیابید.
برای به روز رسانی ها و ویژگی های نوآورانه بیشتر در ارتباط بمانید.
با احترام
تیم JustMarkets