اخبار ما

به‌روزرسانی اپلیکیشن تریدiOS JustMarkets

 – 2024/02/15
iOS Trading App Update
مشتریان عزیز!
از پرده برداری از آخرین پیشرفت برنامه JustMarkets Trading خود برای iOS بسیار هیجان زده هستیم. به دنبال تعهد ما به بهبود مستمر تجربه معاملاتی شما، ویژگیهای جدیدی را معرفی کردهایم که بهطور قابل توجهی چابکی و کارایی معاملات تان را افزایش میدهد.

ویژگی های جدید در برنامه ترید شما:

  • ویرایش : کسب سود/ توقف ضرر به طور یکپارچه سطوح توقف ضرر و سود خود را برای موقعیتهای باز و سفارشهای در حال انتظار تنظیم کنید.
  • ویرایش موقعیتها و سفارشها: برای انطباق با بازار پویا یا تنظیم رویکرد معاملاتی خود، به راحتی موقعیتهای خود را ببندید یا سفارشهای معلق را تنها با چند ضربه حذف کنید.
لطفا توجه داشته باشید که این به روز رسانی منحصرا برای حساب های MT5 است.
برای استفاده از این ویژگی های کارآمد، اکنون برنامه تجارت iOS JustMarkets خود را بروز کنید.
برای به روز رسانی ها و ویژگی های نوآورانه بیشتر در ارتباط بمانید.
با احترام
تیم JustMarkets