اخبار ما

تغییر مهم کمیسیون برای حسابهای Raw Spread

 – 2023/09/18

مشتریان عزیز!

می خواهیم شما را در مورد اصلاح در ساختار دریافت کمیسیون خودمان برای حسابهای بدون اسپرد مطلع سازیم.
از 30 سپتامبر، کمیسیون حسابهای Raw Spread در ابزارهای خاص به شرح زیر به روز می شود:
Forex:
3 دلار برای هر لات/ برای کلیه ابزارهای فارکس اعمال می شود.

فلزات:
3 دلار در هر لات/ برای همه فلزات اعمال می شود.

Indices:
هر لات / برای هر طرف AU200: $0.10
هر لات / برای هر طرف DE40: $2.00
هر لات / برای هر طرف ES35: $1.00
هر لات / برای هر طرف EU50: $1.00
هر لات / برای هر طرف FR40: $1.00
هر لات / برای هر طرف HK50: $0.10
هر لات / برای هر طرف JP225: $1.00
هر لات / برای هر طرف UK100: $0.25
هر لات / برای هر طرف US100: $1.00
هر لات / برای هر طرف US30: $1.00
هر لات / برای هر طرف US500: $0.50
هر لات / برای هر طرف SG20: $10.00
هر لات / برای هر طرف CHA50: $0.50

لطفاً توجه داشته باشید: برای حساب های موجود در ارزهای غیر از دلار ، این کمیسیون براساس نرخ ارز فعلی که حساب براساس آن میباشد معادل 3 دلار خواهد بود.
از درک و تعهد شما قدردانی می کنیم و همچنان تلاش می کنیم تا بهترین خدمات ممکن را ارائه دهیم.
با احترام،
تیم JustMarkets